Mensendieck

Wat is oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een houdings- en bewegingsleer, een actieve therapie gericht op uw houding en beweging. De oefentherapeut Mensendieck behandelt en voorkomt klachten van uw bewegingsapparaat. Er wordt onderzocht hoe u in het dagelijks leven beweegt, waardoor lichamelijke klachten kunnen ontstaan al dan niet in combinatie met een lichamelijke aandoening.

Uw houding- en beweging kan ongunstig zijn voor uw welbevinden door juist een verkeerde houding of een verkeerde belastende beweging. De balans tussen belasting en belastbaarheid raakt verstoord. Oefentherapie Mensendieck maakt u bewust van uw houding en beweging en leert u technieken die u toepast in al uw dagelijkse bezigheden, in en om het huis, op uw werk en in uw sportbeoefening. Centraal staat het wegnemen en voorkomen van klachten.

Door verschillende oefeningen, met ondersteuning van spiegels, maken wij u bewust van uw eigen houding en manier van bewegen. Wij leren u om uw houding te veranderen waar nodig. De oefeningen die u uzelf gaat aanleren zorgen voor uw mobiliteit, ontspanning en het versterken van uw spieren. Alle oefeningen voor uw houding en manier van bewegen zorgen voor een structurele verbetering en het wegnemen en voorkomen van mogelijke klachten. Een beter gevoel. De therapeut analyseert uw houdings- en bewegingspatroon en stelt op basis van haar bevindingen een behandelplan op. Dit behandelplan is aangepast aan uw individuele mogelijkheden en is gericht op toepassing op uw eigen persoonlijke
activiteiten in het dagelijkse leven.

Het uitgangspunt is een actieve aanpak. U wordt gestimuleerd om doelgericht te oefenen en het bewegingsgedrag te veranderen. Hiermee kunt u bestaande klachten aanpakken en toekomstige klachten voorkomen.