Anneke Aaldertsz

In 1991 ben is afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck. Na een jaar allerlei
waarnemingen gedaan te hebben, ben ik neergestreken in Almere Haven. Eerst nog op de
kerkstraat 82 en later naar kerkstraat 90. Vijf jaar geleden is de huisartsenpraktijk
overgenomen door Medi Mere en werk ik nu samen met de fysiotherapie op de 1e etage.

Over mij

Als oefentherapeut Mensendieck ben ik altijd geintresseerd geweest in het bewustwordingsproces. Je moet je eerst bewust worden van een verkeerde houding en beweging voordat je dit ook kunt veranderen. Door inzichten kunnen mensen zelf hun houding en beweging veranderen en dit toepassen in het dagelijks leven. Hierdoor kunnen mensen zelf aan de slag en worden op die manier niet afhankelijk.

Door de oefentherapie Mensendieck leer je heel goed het verband zien tussen
lichaamshoudingen en de psyche. De relatie tussen lichaam en geest heeft me altijd
geboeid. Een lichamelijke klacht gaat vaak gepaard met een onderliggend probleem. Kijk
maar naar de volgende metaforen: teveel op de nek hebben, ergens de schouders onder
zetten of je in bochten moeten wringen of ermee in je maag zitten.
In 2014 ben ik mij verder gaan specialiseren in de lichamelijke klachten die een onbekende
of psychische oorzaak hebben. In 2017 heb ik de opleiding voor psychosomatische
oefentherapie afgerond.

 

 

In de loop van de jaren ben ik steeds meer gaan ontdekken wat de samenhang is tussen lichaam en geest bij het ontstaan of het in stand blijven van de klachten. De grootste uitdaging vind ik dan ook om verder dan de lichamelijke klacht te kijken en samen op zoek te gaan naar achterliggende oorzaken en daar mee aan het werk te gaan.
Waardoor ben je uit balans geraakt? Wat is je lichaamshouding, je levenshouding en wat beweegt je? Om deze klachten nog beter te kunnen behandelen heb ik mij gespecialiseerd in de psychosomatische oefentherapie. Ik heb hier diverse opleidingen voor gevolgd en in de praktijk inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Nog steeds blijf ik mij ontwikkelen op het gebied van de psychosomatiek en volg ik regelmatig cursussen en bijscholingen op dit gebied . Het leren krijgen van balans in het leven, grenzen aangeven en leven naar je eigen waardes vind ik erg belangrijk. Als werkende moeder met een gezin met 3 kinderen kan ik mijzelf goed verplaatsen in deze uitdaging.

Over de praktijk

Mijn praktijk is sinds 1991 gevestigd aan de Kerkstraat in Almere Haven. Eerst op nr. 82 en na een aantal jaar ben ik verhuisd naar de huidige locatie op Kerkstraat 90. Na een goede samenwerking met dr. Beijst en dr. Schoffelmeer is de huisartsenpraktijk in 2016 overgenomen door Medi Mere. Samen met fysiotherapie Almere Haven kreeg ik de mogelijkheid om mijn eigen praktijk in te richten met de faciliteiten in die ik graag wilde hebben. Door deze overname en een grote verbouwing is het mogelijk geworden om de samenwerking met verschillende disciplines verder te verbeteren. Samen met de dieetiste,
logopedisten en fysiotherapeuten zijn wij op 1 verdieping gehuisvest. Met de huisartsen en
de praktijkondersteuners zijn er ook korte lijntjes en daardoor een hele goede samenwerking. Met als gevolg een uitstekende multidisciplinaire samenwerking wat de ten goede komt van de patiënt. Een mooi voorbeeld hiervan is dat er samen met de praktijkondersteuners GGZ een Programma Overbelasting is gemaakt. Zie hiervoor de bijlage Programma Overbelasting.